User Policy

User Guidelines

Hello! Sa page na ito mababasa at malalaman ang mga guidelines para sa pag-submit ng mga stories, photos at videos. Ito din ang guidelines na susundin ng aming mga OFW International Editors para malaman kung ang mga submissions ay maaaring i-publish o kailangang i-edit upang maging mas malinaw at mas masarap basahin. Nakadetalye din sa page na ito ang rules para malaman kung ano ang maaari at hindi maaaring i-submit.

Guidelines on OFW Community Membership

Bilang Member ng OFW Files Community, narito ang ilang gabay o impormasyon na dapat mong malaman.

Sa iyong pagsa-submit ng iyongkwento, pictures at video ay nangangahulugang binibigyan mo ng awtorisasyon o INFORMED CONSENT ang OFW Files na i-publish ang mga ito sa OFW Website, Facebook Page at iba pang official social channels and publications ng OFW International, mapa-online man o print. Kasama ng ipa-publish ng iyong submission ang mga detalyeng mula sa iyong Membership Registration Form, gaya ng:

 • Full Name
 • Birthdate

Kung sakaling hindi mo nais na mai-publish ng ilang detalye gaya ng iyong tunay na pangalan, pangalan ng kumpanyang iyong pinagtatrabahuhan, at iba pa, ay ipaalam ito sa OFW International sa pamamagitan ng paglakip ng specific instructions ukol dito sa unang paragraph ng iyong isinubmit na kwento. Kailangan ring maglagay ng palayaw o “pen name” kung nais mong huwag gamitin ang iyong tunay na pangalan.

Ipagpapalagay ng OFW International na ang mga impormasyon na iyong nai-submit ay totoo at iyong pag-aari. Sakali mang may taong nais mag-claim ng ownership ng anumang posting na isinubmit ng ibang Member, maaaring ipagbigay-alam ito sa aming mga Editors by clicking Contact Us.

Bilang Member, ikaw ay inaasahang maging responsable sa content at quality ng mga stories, photos, videos, at forum topics na iyong isinasubmit. Ang mga ito ay dapat na:

 • makatotohanan at hindi libelous
 • hindi magagamit sa cyber-bullying o paninirang puri sa iba
 • hindi naglalaman ng pornographic content
 • hindi naglalaman ng violent content
 • Bilang member ng OFW International Community, ikaw ay nangangakong tutulong sa pagpapanatili ng kaayusan ng ating Community sa pamamagitan ng mabuting pakikitungo sa ibang Members.

Upang panatiliin ang integridad at kalidad ng ating mga istorya, ipagbigay-alam sa amin ang mga kwento, photos, videos o comments na hindi sumusunod sa rules ng ating Community. Magpadala ng email sa hello@ofwfiles.com o i-click ang Contact Us.

Bilang Member, ikaw ay nasa tamang edad na 18 years old pataas.

Guidelines on Article Contributions

OFW International welcomes contributors, bloggers and other online writers na magpapadala ng mga stories, photos at videos ng kanilang mga Subjects o Resource persons.
Nagpapahayag ng Informed Consent ang Contributors at ang kanilang Subjects or Resource Persons na mai-publish ng OFW International ang kanilang mga stories, photos at videos sa website man, social media at iba pang online at offline channels ng OFW International.

Maaaring magpadala ang Contributors ng short bio at photo bukod sa information na nai-submit sa Membership Registration. Ang short bio at photo ay pagbibigay credit sa Contributors. Maari ring maglakip ng link patungo sa iyong website, maliban kung ang website na ito ay isa ring OFW website nakatulad ng OFW International.

Ang Article Contribution ay pagkakataon para sa mga writers na mailathala ang kanilang isinulat at mai-promote ito sa isang malaking audience. Walang hinihinging kabayaran ang OFW International upang i-publish ang iyong contribution. Gayundin, hindi nagbibigay ng fees ang OFW International sa mga Contributors, maliban na lamang kung may espesyal na kasunduan sa pagitan ng Contributor at OFW International.

Kailangang Member ng OFW International Community sa website at sa Facebook ang mga nagnanais maging Contributors. Kung hindi kapa Member ay i-click lamang ang Membership Registration at i-like ang OFW International sa Facebook.

Guidelines on submissions

Mga Members ng OFW International community lamang ang maaaring makapagpadala ng stories, photos at videos. Kung nais mong mag-submit ay i-click ang Membership Registration. Kung ikaw ay Member na at nais magpadala ng submissions, basahin ang mga sumusunod na guidelines.
Maaaring direktang isulat o ilagayang iyong kwento sa ‘Tell Us Your Story’ field.

 • Maaaring i-attach ang Word Document ng iyong story.
 • Walang limit ang haba ng stories, pero mas maganda kung ito ay hindi lalagpas sa 1,000 words. Mas mainam kung mas maikli ang mga stories na nasa 300 words.
 • Ang mga stories at photo captions ay pwedeng isulat sa English, Tagalog, o Taglish.
 • Magdagdag ng photos or videos upang mailarawan ng mabuti ang iyong kwento.
 • Ang mga pictures ay dapat na may lapad na 500pixels minimum.
 • Iwasan ang maarteng formatting ng Word Document. Gumamit lamang ng Arial or Times New Roman, 12 font size, walang indent at walang bullet points.
 • Maaaring lagyan ng title ang article.
 • Kung ang iyong submission ay hindi mo pag-aari, i-review lamang ang Guidelines on Article Contributions.
 • Ang mga submissions ay subject for review at editing ng aming mga OFW International Editors upang masigurado ang quality ng mga writeup at compliance sa ating Content Guidelines.

Pumipili ang OFW International ng mga kwentong ilalathala base sa sumusunod na criteria:

 • Pagiging unique at interesting
 • Maayos na pagkakasulat
 • May sapat na detalye
 • Sumusunod sa Guidelines on Submissions

Kung ang iyong submission ay hindi nai-publish, try and try again! Gawing kaaya-ayaang iyong kwento. Mag-focus sa mga detalyeng kakaiba o unique. Nais ng ating mga kasamang OFW at ng general public na malaman ang mga karanasan mo sa pakikipagsapalaran sa ibang bansa—ang mga hirap at tuwa, ang mga nakaka-inspire, nakakalungkot at nakakatawa. O di kaya ay maging isang ‘travel expert’ at ilarawan mo ang mga kakaibang gawi at kultura sa iyong host country. Sa pagbabasa ng mga kuwento ay siguradong makakapulot ka ng mga ideya!

Kung nag-submit ka ng story, photos at videos at wala pang feedback mula sa aming OFW International Admin o Editors, huwag mag-atubiling padalhan kami ng email sa hello@ofwinternational.com o bisitahin ang Contact Us page.

Umaasa kaming naging malinaw sa iyo ang Rules at Guidelines ng ating OFW International Community. Kung mayroon ka pang mga tanong o gustong i-clarify, email us o bisitahin ang Contact Us page.

Find out More